Opleiding Motor

Categorie A voor motoren

Opleidingspakketten Motor

Opleidingspakketten motor bestaan uit:

  • 20 praktijklesuren (à 90 minuten)
  • AVB-examen
  • AVD-examen
  • Huur motor tijdens examens
  • Theorie leerboek
  • Theorieleer
  • Theorieexamen
  • Evt. extra korting theoriecursus

Zie tarieven

Algemeen

Aan het eind van de opleiding moet je in staat zijn om de voordelen van een motorfiets te gebruiken (acceleratie vermogen, wendbaarheid en breedte).
Belangrijker is echter dat je verstandig omgaat met de nadelen van een motor.
Zo ben je kwetsbaar in het verkeer, ook al had je gelijk- je verliest het altijd.
Ook ben je meer afhankelijk van je materiaal.
Je bent tenslotte ook minder zichtbaar.

Zo les je bij ons op een BMW 650 GS, met A.B.S en handvatverwarming.
Voor de lichte categorie krijg je les op een “geknepen” BMW 650 GS.
Om de veiligheid van de leerling te vergroten zijn alle lesmotoren voorzien van speciale valbeugels.
Zo is de motor beschermd, maar nog belangrijker: bij een eventuele val komt de leerling nooit onder de motor terecht.

Om met praktijklessen te kunnen beginnen moet je in het bezit zijn van een van de volgende zaken:

  • Theoriecertificaat categorie A
  • Rijbewijs B

Onze motoren

Alle motoren

Theorie

Voor het verkrijgen van het theoriecertificaat moet men examen doen bij het CBR.
Hou er rekening mee dat het aanvragen tijd kost, soms wel 4 weken.
Wij verzorgen jouw theorie examen afspraak. De examens voor dit certificaat zijn niet makkelijk.
Het verdient aanbeveling de materie goed te bestuderen.
De rijschool verkoopt de benodigde boeken.

Tijdens het examen moet je altijd het theoriecertificaat categorie A overleggen.

Kleding

Onze verkeersschool geeft een helmmotorhandschoenen en beschermende kleding in bruikleen.
Het is echter wel verplicht een helmmutsje te dragen.
Deze zijn op de rijschool tegen een gering bedrag te koop.
De kleding voldoet aan de nieuwe internationale eisen die door het CBR zijn overgenomen.
Tijdens de motorrijlessen is het dragen van stevige enkel-bedekkende schoenen verplicht. Uit hygiënisch oogpunt dient u hier zelf voor zorg te dragen.

Motorkeuze

F650 GS

Kandidaten van 18 tot 21 jaar mogen slechts op een lichte motor examen doen (vermogen tot 35 kW en meer dan 120 cc).
Na het behalen van het rijbewijs is men de eerste 2 jaar geautoriseerd op lichte motoren te rijden, daarna ook op zwaardere.
Voor kandidaten van 21 jaar en ouder is er geen restrictie.
Zij mogen voor lichte zowel als zware motoren kiezen.
Indien zij op een lichte motor examen doen geldt ook voor hen de restrictie dat zij de eerste 2 jaar slechts geautoriseerd zijn lichte motoren te berijden.